Рівняння реакцій онлайн: Балансировка химического уравнения — онлайн балансировкa

Содержание

Завдання за темами з хімії – сайт ЗНО.Освіта.UA

Завдання за темами з хімії – сайт ЗНО.Освіта.UA
 • 1. Загальна хімія (793)

   • Протонне число (47)

   • Нукліди. Ізотопи (37)

   • Кількість електронів в атомі, йоні (20)

   • Електронна оболонка атома (34)

   • Форми електронних орбіталей. s-, p-, d-, f-Елементи (18)

   • Йони: катіони й аніони (35)

   • Електронні формули атомів, йонів (35)

   • Зовнішній енергетичний рівень атомів (38)

   • Радіус атома. Електронегативність (31)

   • Валентність і ступінь окиснення (42)

   • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (23)

   • Групи й підгрупи хімічних елементів (70)

   • Періоди й ряди хімічних елементів (24)

   • Основні хімічні поняття. Речовина (56)

   • Хімічний зв’язок. Кристалічні ґратки (67)

   • Суміші речовин. Види сумішей (15)

   • Розчинення. Розчинність (21)

   • Електролітична дисоціація (37)

   • Реакції йонного обміну (80)

   • Йонні рівняння (17)

   • Якісні реакції на катіони й аніони (68)

   • Гідроліз солей (13)

   • Фізичні явища. Хімічні явища та рівняння. Закон збереження маси (32)

   • Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів (33)

   • Тепловий ефект хімічної реакції. Екзо- й ендотермічні реакції (16)

   • Окисно-відновні реакції (135)

   • Електрохімічні реакції (6)

   • Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага (28)

 • 2. Неорганічна хімія (514)

   • Загальні відомості про неметалічні елементи та неметали (84)

   • Загальні відомості про металічні елементи та метали (99)

   • Оксиди (98)

   • Основи (67)

   • Кислоти (82)

   • Амфотерні сполуки (43)

   • Солі (100)

   • Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук (79)

 • 3.  Органічна хімія (682)

   • Органічні речовини: приклади, фізичні властивості (11)

   • Гомологія (24)

   • Ізомерія (36)

   • Типи реакцій в органічній хімії (78)

   • Алкани (89)

   • Алкени (92)

   • Алкіни (58)

   • Ароматичні вуглеводні. Бензен (52)

   • Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка (19)

   • Спирти (98)

   • Феноли (47)

   • Альдегіди (59)

   • Карбонові кислоти (69)

   • Естери (45)

   • Жири (11)

   • Вуглеводи (51)

   • Аміни (52)

   • Амінокислоти (27)

   • Білки. Нуклеїнові кислоти (19)

   • Природні й синтетичні високомолекулярні речовини, полімерні матеріали на їхній основі (13)

   • Характеристичні (функціональні) групи (13)

   • Якісні реакції органічних сполук (42)

   • Генетичні зв’язки між класами органічних сполук і з неорганічними речовинами (90)

   • Застосування органічних сполук (12)

 • 4. Обчислення в хімії (404)

   • Вираження кількісного складу розчину (суміші) (61)

   • Розв’язування задач за рівняннями реакцій: неорганічні речовини (68)

   • Розв’язування задач за рівняннями реакцій: органічні речовини (56)

   • Розв’язування задач за рівняннями реакцій: комбіновані задачі (96)

   • Обчислення відносної молекулярної/молярної маси речовини за її формулою (28)

   • Обчислення відносної молекулярної/молярної маси речовини за її відносною густиною і навпаки (15)

   • Обчислення масової частки складника в речовині (15)

   • Обчислення кількості речовини за її масою і навпаки (23)

   • Обчислення кількості речовини газу за його об’ємом і навпаки (11)

   • Розв’язування задач за формулами речовин: комбіновані задачі (17)

   • Визначення формули речовини за загальною формулою її гомологів (9)

   • Визначення формули речовини: комбіновані задачі (20)

×

Щоб виконувати завдання, підпишись на наш телеграм!

Чому це важливо?

Офіційний канал Освіта. ua
Швидка і достовірна інформація
Все про вступ та НМТ


Підписатись

×

Вхід

Email

Пароль


Нагадати пароль!

Не маєте облікового запису?
Зареєструйтеся зараз

Зареєструватися

ПРЕМІУМ ДОСТУП

Онлайн тести з хімії для 7 класу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест

Тести