Как из c2h6 получить c2h4: Как из C2H4 получить C2H6?

C2h5oh-c2h5-c2h6-c2h5cl-c2h5-c2h3-ch4coh написать цепочку ✅

Похожие вопросы

Химия, 14.03.2019 15:02, artisx

Осуществите данные превращения ca3(po4)2— p— p2o5— h4po4— cahpo4—ca3(po4)2. ​

Ответов: 2

Посмотреть ответ

Химия, 14.03.2019 19:21, Denchik01TURBO

Напишите уравнения происходящих реакций на поверхности

Ответов: 1

Посмотреть ответ

Химия, 18.03.2019 16:08, vgirenkov

Кратко 1. периодический закон и периодическая система элементов д.и. менделеева на основе представлений о строении атомов. значение периодического закона для развития науки. 2. виды связи: ионная, ковалентная (полярная, неполярная), металлическая и водородная. виды кристаллических решёток. 3. классификация реакций в неорганической и органической .окислительно- восстановительные реакции. 4. обратимость реакций. равновесие и его смещения: изменение концентрации реагирующих веществ, температуры, давления. 5. скорость реакций. зависимость скорости от природы, концентрации веществ, температуры, катализатора. 6. строение атома и электронных оболочек. электронные конфигурации атомов элементов. 7. понятие о дисперсных системах. классификация дисперсных систем. 8. понятие о растворах. — природа растворения и растворов. взаимодействие растворителя и растворенного вещества. растворимость веществ. 9. теория электролитической диссоциации. механизм диссоциации веществ с различными типами связей. 10. кислоты и основания и соли- их классификация и свойства на основе представлений об электролитической диссоциации. 11. гидролиз солей. 12. электролиз расплавов и водных растворов электролитов. процессы, происходящие на катоде и аноде. уравнения процессов. 13. научные методы познания веществ и явлений в .правили техники безопасности при работе с веществами. 14. металлы. положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. простые вещества — металлы. общие свойства металлов и их восстановительные свойства. оксиды и гидроксиды металлов. значение металлов. 15. неметаллы. положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их атомов. электроотрицательность. благородные газы.

Ответов: 2

Посмотреть ответ

Химия, 19.03.2019 09:06, Kharin86

Валентность проставить so2, k2s, nh4, nh5ce

Ответов: 1

Посмотреть ответ

Химия, 20.03.2019 09:48, podenas1969

Вычислить массу соли, которая образуется при растворении оксида меди(ii) в 300г 20-%-ного раствора азотной кислоты

Ответов: 2

Посмотреть ответ

Химия, 20.03.2019 10:59, Ленари

Обчислити вихід аміаку якщо відомо що після взаемодії азоту об’ємом 2,24 л (н.у.) із воднем утвореться аміак об’ємом 0,4 л (желательно с дано) ​

Ответов: 2

Посмотреть ответ

Химия, 21.03.2019 14:30, yjsts

Всем , можете с составлением уравнений реакций в четырех вариантах.( и если не сложно их условия тоже). заранее огромное !

Ответов: 1

Посмотреть ответ

Химия, 21.03.2019 18:47, WowRenka

Дача 6железо и сера реагируют между собой в массовом соотношении (74)вычислите какая масса продукта (fes) образуется при нагреваниисмеси, состоящей из 21г железа и 15г серы. какое простое вещество и какая его масса частично не вступит в реакцию. ​

Ответов: 1

Посмотреть ответ

Осуществить превращение c2h6-c2h5-c2h5br2 — Знания.site

Последние вопросы

 • История

  6 секунд назад

  В якому році на карті Європи виникла нова держава – Річ Посполита? Виберіть одну відповідь: 1550 р. 1596 р. 1559 р. 1569 р.
 • История

  6 секунд назад

  Співстав дати та події. 1721 р. Відповідь 1 1550 р. Відповідь 2 1722 р. Відповідь 3 1549 р. Відповідь 4 прийняття «Табеля про ранги» проголошення Всеросійської імперії * прийняття «Судебника» скликання Земського собору
 • Физика

  6 секунд назад

  Если температуру идеального газа увеличить с 400°C до 1600°C, во сколько раз увеличится средняя кинетическая энергия молекул?
 • История

  10 минут назад

  Співстав дати та події. 1453 р. Відповідь 1 1526 р. Відповідь 2 1529 р. Відповідь 3 1571 р. облога Відня битва під Могачем взяття турками Константинополя битва при Лепанто
 • Биология

  25 минут назад

  Чи вірне твердження: «За І. П. Павловим розрізняють три сильні й один слабкий типи нервової системи людини»? Виберіть одну відповідь: Невірно Вірно
 • Физика

  55 минут назад

  Дві команди грають у перетягування каната. Чому дорівнює сила натягу каната (кН) якщо з одного кінця до нього прикладена сумарна сила 3,5 кН, а з іншого – 3,7 кН?
 • Українська література

  1 час назад

  із вивчених у 7 класі творів запиши такі, що об’єднані спільною ідеєю. Запиши цю ідею​
 • Українська мова

  1 час назад

  6. Установіть відповідність між реченнями та ïх видами.(26) Види речень 1. Розповiдне, неокличне 2. Питальне, окличне 3. Спонукальне, неокличне 4. Спонукальне, окличне Речення А По дорогах мчать машини. Б Хто знає, як вночi дельфiни сплять?! в Любіть красу своєї мови! Г Коли пилітають птахи з вирiю? Д Спробуй навчити папугу розмовляти.​
 • Українська мова

  1 час назад

  дуже прошу вас допоможіть ​
 • Українська література

  1 час назад

  Написати есе «Заповіти наших предків»​
 • Информатика

  1 час назад

  Нужна помощь с информатикой
 • Українська мова

  1 час назад

  До фразеологізм ів доберіть із довідки слова-синоніми 1.
  Собака на сіні 2.3а тридев ять земель 3.Прикусити язика 4.Вільний птах 5.Кров з молоком 6.Як риба у воді 7.Зарубати на носі 8.Утратити свідомість 9.3амилювати очі 10.Кури не клюють 11.Брати гору 12.На руку ковінька 13.Ні світ ні зоря 14.Хоч греблю гати 15.Пускати півня 16 Пекти раків Довідка: далеко, замовкнути, удосвіта,черво ніти, знепритомніти, багато,обманювати, незалежний, добре, підпалювати, запам ятати, скупий , багато, перемагати , здоровий, вигідно
 • Английский язык

  1 час назад

  I Each sentence has one mistake. Write the correct variant. срочно помогите1) My basketball coach tells me I get competitive spirit in my blood. My basketball coach tells me I have competitive spirit in my blood.2) When I do tennis, I prefer to play on a grass court because doctors have told me it’s better for my knees.3) Sokil» has a strong defend and it’s very difficult to score a goal against them.
  4) She’s trying to lose a few kilos and has started exercising in a gym twice a week.5) Michael Jordan is famous for scoring long-distance shots and taking three points for the team,​
 • Химия

  1 час назад

  Органічна речовина масою 7,2 г повністю згоріла в атмосфері кисню. Утворився карбон (ІV) оксид об’ємом 8,96 л (н. у.) і вода масою 7,2 г. Густина пари речовини за етеном становить 2,57. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу речовини.
 • Физика

  1 час назад

  ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! Велосипедист, який рухається зі швидкістю 10.8 км/год, починає спускатися з гори з прискоренням 80 см/с2. Визначити довжину гори, якщо спуск триває 6с.​

Все предметы

Выберите язык и регион

English

United States

Polski

Polska

Português

Brasil

English

India

Türkçe

Türkiye

English

Philippines

Español

España

Bahasa Indonesia

Indonesia

Русский

Россия

How much to ban the user?

1 hour 1 day 100 years

C2h5 +» » до C2H6

ICSE-ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ — ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА

20 видео

РЕКЛАМА

Ab Padhai karo bina ads ke

Khareedo karo bina ads ke

Khareedo karo bina dn Pro and dekho kaki sari videos!

Обновлено: 27-06-2022

Текстовое решение

Решение

C2h5+h3→C2H6

Ответ

Пошаговое решение экспертов для получения сомнительных оценок и оценки экзаменов.

Стенограмма

привет всем вопрос завершен и сбалансируйте химическое уравнение, данное как христианин, и мы должны завершить его и сбалансировать отправить этот сайт реакции у нас есть 18 который реагирует с чем-то, чтобы произвести что-нибудь C2 H6 хорошо, теперь этен реагирует с водородом для производства чего-либо нормально эта реакция, в которой добавляется водород, называется реакцией гидрирования реакция гидрогенизации, в которой к ней добавляется разбавленный водород, чтобы образовать вещь вещь является водородом реакция при комнатной температуре происходит ли это очень медленно реакция в порядке, поэтому нам нужно добавить катализатор, который представляет собой вещество, которое увеличивает скорость этой реакции. В настоящее время увеличивается скорость реакции Софии, платинового катализатора, чтобы эта реакция имела место. 9(-1), тогда теплота гидро≥нации C_2H_4 будет

642799855

Текст Решение

Что из перечисленного относится к гомологическому ряду алкинов? C_6H_6, C_2H_6, C_2H_4, C_3H_4.

642822800

Текстовое решение

Баланс Уравнение: C2H6+O2 → C02+H3O

642893312

SELECT OND OUTE OUT OUT в CH_4, C_3H_8, C_2H_4, C_2H_6, C_4H, C_303, C_263, C_203, C_203, C_163, C_163, C_2939, C_293, C_1039, C_1039, C_1039, C_4039, C_4939,

9 уравнение: C_2H_2 + 2Br_2 до _____

643549819

Завершите и сбалансируйте химическое уравнение: _____ до C_2H_4 + H_2O

643549820

Завершите и балансируйте химическое уравнение:
CH3 = CH3 + BR2 →

643549821

. Укажите условия там, где это необходимо.
C2h5+Cl2→……………

643554566

Что из перечисленного относится к гомологическому ряду алкинов? C_6H_6, C_2H_6, C_2H_4, C_3H_4.

643782023

Текст Решение

Составьте уравнение следующего химического уравнения. C_2H_6+o_2rarrco_2+H_2O

643794219

Баланс Уравнения: C2H5+O2 → CO2+H3O

643925479

Баланс. Уравнения:
C2H5+O2 → CO2+H3ANE

. | Калькулятор химических реакций

Поиск

этан =

Новости Только 5% НАСЕЛЕНИЯ знают

Реклама

1 результатов найдено
Отображение уравнения от 1 до 1 Страница 1 — Пожалуйста, прокрутите до конца, чтобы увидеть больше результатов

Уравнение Результат #1

Нажмите, чтобы увидеть более подробную информацию и рассчитать вес/моль >>

Реакция разложения

C 2 H 6 0532″> C 2 H 4 +
Хой лунг (г)


Реклама

Дополнительная информация об уравнении C

2 H 6 → C 2 H 4 + H 2

Каковы условия реакции C2H6 (этан)?

Температура: 500°C Растворитель: катализатор

Объяснение: идеальные условия окружающей среды для реакции, такие как температура, давление, катализаторы и растворитель. Катализаторы — это вещества, которые ускоряют темп (скорость) химической реакции, не потребляясь и не становясь частью конечного продукта. Катализаторы не влияют на равновесные ситуации.

Как могут происходить реакции с образованием C2h5 (этилен) и h3 (водород)?

Разложение C2H6

Явление после C2H6 (этана)

Нажмите, чтобы увидеть явление уравнения

Какую другую важную информацию вы должны знать о реакции

Под действием тепла и катализаторов алканы с небольшими молекулами разделяют водород на ненасыщенные углеводороды

Категории уравнения

Нажмите, чтобы увидеть более подробную информацию и рассчитать вес/моль >>

Дополнительные вопросы, связанные с химическими реакциями C

2 H 6 → C 2 H 4 + H 2

Вопросы, связанные с реагентом C2H6 (этан)

9 C2H6 (этан)? В каких химических реакциях используется C2H6 (этан) в качестве реагента?

Вопросы, связанные с продуктом C2h5 (этилен)

Каковы химические и физические характеристики C2h5 (этана)? Каковы химические реакции, в результате которых C2h5 (этилен) является продуктом?

Вопросы, связанные с продуктом h3 (водород)

Каковы химические и физические характеристики h3 (этана)? Каковы химические реакции, в которых продуктом является h3 (водород)?

1 результатов найдено
Отображение уравнения от 1 до 1 Страница 1

Дополнительная информация о веществах, которые используют уравнение

продукция C2h5 (этилен (этен)) , температурный режим 500 , растворитель xúc tác

Реакция, в результате которой образуется вещество C2H6 (Etan) (Ethane)

C 4 H 1 0 → C 2 H 4 + C 2 H 4 + C 2 H 4 + C 2 H C C .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *