C3H6 oh 2: Теплоноситель пропиленгликоль | Компания «АСАМА»

[Решено] Пропиленгликоль C3H6(OH)2 иногда используется в автомобилях…

Получите больше от подписки*

  • Доступ к более чем 100 миллионам учебных ресурсов по конкретным курсам
  • Круглосуточная помощь опытных наставников по более чем 140 предметам
  • Полный доступ к более чем 1 миллиону решений для учебников

*Вы можете изменить, приостановить или отменить в любое время

Вопрос от GarzaDylan0251

Пропиленгликоль, C3H6(OH)2, иногда используется в автомобильных антифризах. Если

водный раствор имеет молярную долю пропиленгликоля, равную 0,10,

вычисляют: а) % пропиленгликоля по массе; б) моляльность раствора.

Наука Химия ЧЕНГ 2343

Ответ и объяснение

Решено проверенным экспертом

Ответил лейтенант Баттерфляйперсон41

ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum v

фасилизис. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Донец Аликет. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Нам ла

Получите полный доступ к Course Hero

Изучите более 16 миллионов пошаговых ответов из нашей библиотеки

Подпишитесь, чтобы посмотреть ответ

Пошаговое объяснение

три раза с переменным током. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Донец Аликет. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Нам

2 приложения

jpg

jpg

Другой ответ

Ответил davidbushman

g

iscing elit. Nam lacinia pulvinar

u

ur laoreet. Nam risus ante, da

три раза с переменным током. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Донец Аликет. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam

Получите полный доступ к Course Hero

Изучите более 16 миллионов пошаговых ответов из нашей библиотеки

Подпишитесь, чтобы посмотреть ответ

Пошаговое объяснение

p

rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar torto

ur laoreet. Nam risus ante, dapibus a

ng elit. Nam lacinia pulvinar to

ipsum dolo

fficitur laoreet. Nam risus ante,

m risus ante, dapibus a

lestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congu

, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel

ctum vitae odio. Донец Аликет. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli

icitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, con

iscing elit. Nam lacinia pulvinar

s

lestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui

ctum vitae odio. Донец Аликет. Lo

три раза больше переменного тока. Fusce dui lectus, congue vel laor

et, consectetur adipiscing

ур лавр. Nam risus ante, da

Отзывы студентов

50% (2 оценки)

C3H6(OH)2 → HCOOHTất cả phương trình điều chế từ C3H6(OH)2 ra HCOOH

  • Транг чо

Тим Ким Пхонг Трин Хоа Хок
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiem

Тим Ким Нхом Хок Мьен Пхи Онлайн Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: h3 O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C3H6(OH)2 (пропиленгликоль) ra HCOOH (Axit муравьиный).

Đầy đủ trạng thai, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Для версии 1.204.214 скачать бесплатно)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Ngời Biet

Реклама

Chung minh không tìm thấy phương trình phản ứng nào để điều chế từ c3h6(oh)2 để ra hcooh

Vậy có cách nào khác không?

Bạn có thể tim kiem cầu nối thong qua một hay nhiều phương trình phản ứng dụng gian. Có nhiều trường hợp để từ chất A sang chất B phai đi qua nhiều phương trình Khac nhau. , hay con gọi la chuỗi phương trình. Hãy xem tiep ben dưới một số gợi ý cac phương trình phản ứng có thể giup bạn лам được điều này.

Tổng hợp phương trình có C

3 H 6 (OH) 2 (пропиленгликоль) la chất tham gia

Bạn Có Thể Click vào các phương trình hóa học sau ể tìm xem chất c 3 H 6 (OH) 2 Có THể điều Chế raược nhữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc nhrữc.

CuO + C

3 H 6 (OH) 2 → Cu + H 2 O + CH 2 (CHO) 2

Хонг ко

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + C3H6(OH)2 => Cu + h3O + Ch3(CHO)2

Cu(OH)

2 + 2C 3 H 6 (OH) 2 → + 2H 2 O

Хонг ко

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + C3H6(OH)2 =>

+ h3O

Xem tất cả phương trình C 3 H 6 (OH) 2 tham gia phản ứng

Tổng hợp phương trình điều chế HCOOH

(Axit муравьиный)

Bạn có thể click vào cac phương trình hóa học sau để tìm xem chất HCOOH có thể điều chế nhung chất nào

H

2 O + HCOOC 6 H 5 → C 6 H 5 OH + HCOOH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: h3SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình h3O + HCOOC6H5 => C6H5OH + HCOOH

Ag

2 O + HCHO → 2Ag + HCOOH

Нхиет Дю: Нхиет Дью Сюк так: AgNO3, Nh4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCHO => Ag + HCOOH

HCl + HCOONH

4 → NH 4 Cl + HCOOH

Хонг ко

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HCOONh5 => Nh5Cl + HCOOH

Xem tất cả phương trình HCOOH tham gia phản ứng

Тонг Гоп Тонг Тин Пхонг Трин Хоа Хок Ва Джуп Чо Ханг Триу Хок Шин

Хин Тхок Донг Гоп Тонг Тин

Bạn có thể đóng góp nội dung thông qua đường link ben dưới. Ngay sau khi quản trị viên kiem tra, chúng tôi sẽ cho xuất bản sớm nhất có thể Đóng góp nội навоз

Quyền lợi của người đóng góp thong tin

Bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều học bổng của Be Ready Education Australia lên tới 3 triệu VND đồng. Chung toi sẽ gửi thông báo cho bạn qua электронная почта

Стринги тин мо ронг ву чот хоа хок

Чот Хоа Хок Кут Ку Со # 2

Xem chi tiết & thảo luận về chất C 3 H 6 (OH) 2 Xem thong tin cụ thế các tên gọi của chất

Тим вой чот там гия Тим Вуй Чот Сан Фом

Чот Хоу Цо Hợp Chất

C

3 H 6 (OH) 2
Конг Тхок Рут Гон С
3 Н 8 О 2
Пропиленгликоль

Хин Ан Тхок То
Хин Конг Тхок Ку То

Тынь чот вут ли

Nguyen tử / Phan tử khối (г/моль) 76. 0944

Khối lượng riêng (кг/м3) 1036

Мау сок кхонг мау

Trạng тайские стринги стринги чот лунг

Ньет До сой (°C) 188

Тинь чот хоа хок

Онг дунг

Нажмите để xem chi tiết về Унг дунг của chất hóa học C3H6 (OH) 2

Чот Хоа Хок Кут Ку Со # 2

Xem chi tiet & thảo luận về chất HCOOH Xem thong tin cụ thế các tên gọi của chất

Тим вой чот там гия Тим Вуй Чот Сан Фом

Чот Хоу Цо Hợp Chất

HCOOH

Конг Тхок Рут Гон СН
2 О 2
Аксит муравьиный

Хин Ан Тхок То Хин Конг Тхок Ку То Hình Cấu Truc Khong Gian

Тынь чот вут ли

Nguyen tử / Phan tử khối (г/моль) 46.0254

Khối lượng riêng (кг/м3) 1220

Мау сок кхонг мау, добокхой

Trạng тайские стринги стринги Чот Лунг

Ньет До сой (°C) 100

Нхьет Донг Чой (°C) 8

Тинь чот хоа хок

Онг дунг

Нажмите để xem chi tiết về ng dụng của chất hóa học HCOOH

Bạn không tìm thấy kết quả mong muốn ?

Hãy thử Tìm kiem với PTHH Seearch Engine- Công cụ cải tiến từ nền tảng Google riêng cho Hoá Học Việt Nam

Trình tìm kiem sẽ sử dụng Google kết hợp với từ khoa của bạn nhưng chỉ tập trung chủ yếu vào các trang web có n hoc dung liên quan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *