Що таке вектор – Вектор: означення та основні поняття

Вектор: означення та основні поняття

Навігація по сторінці:

Означення вектора

Означення. Вектор — це напрямлений відрізок, тобто відрізок, який має довжину і певний напрямок. Графічно вектори зображуються у вигляді напрямлених відрізків прямої певної довжини. (рис.1)

рис. 1

Позначення вектора

Вектор початком якого є точка А, а кінцем — точка В, позначається AB (рис.1). Також вектори позначають однією маленькою літерою, наприклад a.


Довжина вектора

Для позначення довжини вектора використовують дві вертикальні лінії зліва і справа |AB|.


Нульовий вектор

Означення. Нульовим вектором називається вектор, у якого початкова і кінцева точки співпадають.

Нульовий вектор зазвичай позначають як 0.

Довжина нульового вектора дорівнює нулю.


Колінеарні вектори

рис. 2

Співнаправлені вектори

Означення. Два колінеарних вектора a і b називаються Співнаправленими векторами, якщо їх напрямки співпадають: a↑↑b (рис. 3).

рис. 3

Протилежно направлені вектори

Означення. Два колінеарних вектора a і b називаються протилежно направленими векторами, якщо їх напрямок протилежний: a↑↓b (рис. 4).

рис. 4

Компланарні вектори

рис. 5

Завжди можливо знайти площину паралельну двом довільним векторам, тому будь-які два вектора завжди компланарні.


Рівні вектора

Означення. Вектори a і b називаються рівними, якщо вони лежать на одній прямій або паралельних прямих, їх напрямки співпадають, а довжини рівні (рис. 6).

рис. 6

Тобто, два вектори рівні, якщо вони колінеарні, співнаправлені та мають рівні довжини:

a = b, якщо a↑↑b і |a| = |b|.


Одиничний вектор

Означення. Одиничним вектором або ортом — називається вектор, довжина якого дорівнює одиниці.

Підготовка до ДПА по темах.

Будь-які нецензурні коментарі будуть видалені, а їх автори занесені в чорний список!

ua.onlinemschool.com

Вектор (математика) — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Вектор (від лат. vector, «той що несе») — в найпростішому випадку математичний об’єкт, який характеризується величиною і напрямком. Наприклад, в геометрії і в природничих науках вектор є спрямований відрізок прямої в евклідовому просторі (або на площині).

Приклади: радіус-вектор, швидкість, момент сили. Якщо в просторі задана система координат, то вектор однозначно задається набором своїх координат. Тому в математиці, інформатиці та інших науках упорядкований набір чисел часто теж називають вектором. У більш загальному сенсі вектор в математиці розглядається як елемент деякого векторного (лінійного) простору.

Є одним з основоположних понять лінійної алгебри. При використанні найбільш загального означення векторами виявляються практично всі досліджувані в лінійній алгебрі об’єкти, в тому числі матриці, тензори, однак, при наявності в навколишньому контексті цих об’єктів, під вектором розуміються відповідно вектор-рядок або вектор-стовпець, тензор першого рангу. Властивості операцій над векторами вивчаються в векторному численні.

Вектор, представлений набором n{\displaystyle n} елементів (компонент) a1,a2,…,an{\displaystyle a_{1},a_{2},\ldots ,a_{n}} позначають наступними способами:

⟨a1,a2,…,an⟩, (a1,a2,…,an),{a1,a2,…,an}{\displaystyle \langle a_{1},a_{2},\ldots ,a_{n}\,\rangle ,\ \left(a_{1},a_{2},\ldots ,a_{n}\,\right),\{a_{1},a_{2},\ldots ,a_{n}\,\}}.

Для того, щоб підкреслити, що це вектор (а не скаляр), використовують риску зверху, стрілочку згори, жирний або готичний шрифт:

uk.wikipedia.org

Що таке вектор?

Вектор — це математичний об’єкт, якийхарактеризується напрямком і величиною. В геометрії вектором називається відрізок прямої на площині або в просторі, який має своє певне спрямування і довжину.

позначення вектора

Для позначення вектора використовується або одна мала літера або дві великих,

які відповідають початку і кінця вектора, прицьому над буквами зображується горизонтальна риска. Перша буква позначає початок вектора, друга — кінець (дивіться малюнок 1). На графічному відображенні вектора зображується стрілка, що вказує його напрямок.

Що таке координати вектора на площині і в просторі?

Координати вектора — це коефіцієнти єдино можливою лінійної комбінації базисних векторів в обраній системі координат. Звучить складно, однак на ділі досить просто. Розберемо на прикладі.

Припустимо, нам потрібно знайти координати вектора а. Помістимо його в тривимірну систему координат (див. Рисунок 2) і виконаємо проекції вектора на кожну вісь. Вектор а в даному випадку запишеться так: a = axi + ayj + azk, де i, j, k — базисні вектори, ax, ay, az — коефіцієнти, які і визначають координативектора а. Сам вираз буде називатися лінійною комбінацією. На площині (в прямокутній системі координат) лінійна комбінація буде складатися з двох базисів і коефіцієнтів.

відносини векторів

В теорії векторів існує такий термін, якставлення векторів. Дане поняття визначає розташування векторів відносно один одного на площині і в просторі. Найбільш відомі окремі випадки відносин векторів:

  • коллинеарность;
  • сонаправленнимі;
  • компланарність;
  • рівність.

Колінеарні вектори лежать на одній прямій абопаралельні один одному, для сонаправленнимі векторів характерно однаковий напрямок, для компланарних — розташування в одній площині або в паралельних площинах, рівні вектора мають однаковий напрямок і довжину.

Читайте також: Як побудувати вектор.

uk.kagouletheband.com

Слово вектор — що таке вектор значення слова, приклади вживання

Слово вектор англійськими літерами (транслитом) — vektor

Слово вектор складається з 6 букв: в е к о р т

Значення слова вектор. Що таке вектор?

ВЕКТОР У фізиці і математиці вектор — це величина, яка характеризується своїм чисельним значенням і напрямком. У фізиці зустрічається чимало важливих величин, які є векторами, наприклад сила, положення, швидкість, прискорення, що обертає момент …

ВЕКТОР. У фізиці та математиці вектор — це величина, яка характеризується своїм чисельним значенням і напрямком. У фізиці зустрічається чимало важливих величин, які є векторами, наприклад сила, положення, швидкість, прискорення, що обертає момент …

4-вектор (чотири-вектор, четирёхвектор) — вектор в чотиривимірному просторі Маньківського. Координати 4-вектора при перенесенні або повороті системи відліку перетворюються як відповідні їм координати в просторі Маньківського.

Межа вектор-функції має звичайні властивості: межа суми вектор-функцій дорівнює сумі меж доданків (в припущенні, що вони існують).

ВЕКТОР-ФУНКЦІЯ — векторна функ-ц і я, — функція аргументу, значення к-рій належать недо-рому векторному простору V. В скінченномірному (розмірності т) .векторном просторі Vзаданіе Ж.-Ф.

Математична енциклопедія. — 1977-1985

ВЕКТОР-ФУНКЦІЯ (або векторна функція) [vector-function] — вектор, компонентами якого є функції. За іншим визначенням: функція, значення якої є векторами. Така функція дозволяє, зокрема …

ВЕКТОР в молекулярній генетиці — самостійно реплицирующихся молекула ДНК, здатна включати чужорідну ДНК (гени) і переносити її в клітини, спадкові властивості яких бажають змінити.

Великий енциклопедичний словник

ВЕКТОР — в мовляв. генетиці, самостійно реплицирующихся молекула ДНК, здатна включати чужорідну ДНК (гени) і переносити її в клітини, спадщин. властивості яких брало бажають змінити.

Вектор (у генетиці) — молекула нуклеїнової кислоти, найчастіше ДНК, яка використовується в генетичної інженерії для передачі генетичного матеріалу іншій клітці.

Умів ВЕКТОР вектор щільності потоку енергії фіз. поля; чисельно дорівнює енергії, яку переносять в од. часу через одиничну площадку, перпендикулярну напрямку потоку енергії в даній точці.

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

Умова вектор, вектор щільності потоку енергії фізичного поля; чисельно дорівнює енергії, яку переносять в одиницю часу через одиничну площадку, перпендикулярну напрямку потоку енергії в даній точці.

Умів ВЕКТОР — вектор щільності потоку енергії фіз. поля; чисельно дорівнює енергії, яку переносять в од. часу через одиничну площадку, перпендикулярну напрямку потоку енергії в даній точці.

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

На площині кутом радіус-вектора називається кут, на який радіус-вектор повернений щодо осі абсцис в напрямку проти годинникової стрілки.

РАДИУС-ВЕКТОР — точки простору-вектор, що йде в цю точку з деякої заздалегідь фіксованої точки, званої п про л ю з о м. Якщо в якості полюса береться початок декартових координат …

Математична енциклопедія. — 1977-1985

Радіус-вектор довільної точки простору, вектор, що йде в цю точку з деякою заздалегідь фіксованою точки, званої полюсом. Якщо в якості полюса береться початок декартових координат …

Хвильовий вектор — вектор, напрям якого перпендикулярно фазового фронту хвилі, що біжить, а абсолютне значення дорівнює хвильовому числу.

ХВИЛЬОВИЙ ВЕКТОР вектор k, напрямок догрого збігається з напрямком поширення хвилі, що біжить. Модуль В. в. наз. хвиль. числом. Групова швидкість і потік енергії хвилі спрямовані уздовж k, взагалі кажучи, тільки в ізотропних середовищах.

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

ХВИЛЬОВИЙ вектор — вектор k, напрямок якого збігається з напрямком поширення хвилі, що біжить. В ізотропних середовищах уздовж k спрямовані групова швидкість і потік енергії хвилі.

Великий енциклопедичний словник

СВІТОВИЙ ВЕКТОР вектор щільності світлового потоку, визначає величину і напрям перенесення світлової енергії. Абс. величина С. в.- ставлення переноситься через площадку AS, перпендикулярну напрямку перенесення …

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

СВІТОВИЙ ВЕКТОР — вектор щільності світлового потоку, определяетвелічіну і напрям перенесення світлової енергії. Абс. величина С. ст.-відношення світлової енергії, яку переносять через площадку, перпендикулярну напрямку перенесення, в одиницю часу …

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

Світловий вектор, визначає величину і напрям перенесення тієї частини енергії електромагнітного випромінювання, яка може бути сприйнята візуально, т. Е. Світлового потоку.

Вектор Пойнтінга (також вектор Умова — Пойнтінга) — вектор щільності потоку енергії електромагнітного поля, одна з компонент тензора енергії-імпульсу електромагнітного поля.

Пойнтинга ВЕКТОР вектор щільності потоку електромагнітного магн. енергії. Названий по імені англ. фізика Дж. Г. Пойнтінга (J. H. Poynting). Модуль П. в. дорівнює енергії, яку переносять за од. часу через од. площі поверхні …

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

Пойнтинга ВЕКТОР — вектор плотностіпотока енергії електромагнітного магн. поля (в системі СГС), де Е і Н — напряжённостіелектріч. і магн. полів. П. в. по модулю дорівнює кол-ву енергії, переносімойчерез одиничну площу, перпендикулярну до S, в одиницючасу.

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

Псевдовектор (англ. Axial, осьової) або псевдовектори — величина, компоненти якої перетворюються як вектор при поворотах системи координат, але змінюють свій знак протилежно тому.

Псевдовектор (від лат. Axis — вісь) (псевдовектори) — величина, що перетворюють як звичайний (полярний) вектор при вирощених в Евклідовому або псевдоевклідовом просторі і (на відміну від звичайного вектора) що не міняє знаку при відображенні …

Фізична енциклопедія. — тисячу дев’ятсот вісімдесят вісім

Осьової вектор, вектор в орієнтованому просторі, який при зміні орієнтації простору на протилежну перетворюється в протилежний вектор.

Приклади вживання слова вектор

по ММВБ, але активізації продавців не відбулося, і вектор руху був спрямований вгору.

Тому Лисичанськ потрібно сприймати як вектор розвитку, а не як унікальність.

Однак до теперішнього моменту вектор руху змінився, і до 13:20 мск індекс ММВБ втрачає близько 0,1%.

Замовником проекту планування території є ТОВ «Вектор девелопмент».

Та й ризиковано міняти вектор будівництва нової команди, яка реально ведеться.

Але за формою і суттю вона дуже яскраво підкреслює новий вектор розвитку Александрінкі.

У нас є три концептуальні речі, які для нас визначають вектор розвитку браузера.

Це вектор спрямування не на Христа, а на антихриста, на майбутнє його пришестя.

Схожі статті

jak.koshachek.com

Ответы@Mail.Ru: Что такое вектор?

Направленный отрезок

Вектор: В биологии: Вектор (биология) — структура (обычно молекула нуклеиновой кислоты {ДНК, реже РНК} или вирус) , используемая в генетической инженерии для передачи генетической информации. Вектор — промежуточный хозяин паразита В информатике: Вектор в программировании — одномерный массив. Вектор-06Ц — персональный компьютер. Вектор прерывания — ячейка памяти, содержащая адрес обработчика прерывания. В математике: Вектор (геометрия) в геометрии — направленный отрезок. Под направленным отрезком понимают упорядоченную пару точек, первая из которых — точка A — называется его началом, а вторая — B — его концом. Тогда под вектором понимается в простейшем случае сам направленный отрезок, а в других случаях различные векторы — это разные классы эквивалентности направленных отрезков, определяемые неким конкретным отношением эквивалентности. Причем отношение эквивалентности может быть разным, определяя тип вектора («свободный» , «фиксированный» итд) . Проще говоря, внутри класса эквивалентности все входящие в него направленные отрезки рассматриваются как совершенно равные, и каждый может равно представлять весь класс. Учитывая изоморфизм между множеством свободных векторов и множеством их параллельных переносов пространства, если операцию сложения отождествить с композицией переносов, можно использовать множество параллельных переносов пространства даже для определения вектора. Большую роль играют векторы в изучении бесконечно малых трансформаций пространства. Вектор, начало которого совпадает с его концом, называют нулевым: Вектор называют противоположным вектору . Радиус-вектор Вектор (алгебра) в линейной алгебре — элемент линейного пространства (частный случай тензора) . Единичный вектор Собственный вектор Аксиальный вектор Изотропный вектор Случайный вектор в теории вероятностей — случайная величина в любом измеримом пространстве. 4-вектор — вектор пространства Минковского, представляемый 4 действительными координатами В физике: Волновой вектор Вектор Бюргерса Вектор эксцентриситета Вектор состояния Вектор индукции Вектор Лапласа — Рунге — Ленца

Вектор — это направленный отрезок.

Это тот же отрезок, за исключением того, что один его край это начало, а другой это конец.

вектор это же вектор как ту тне понять

Здесь ответ на данный вопрос: <a rel=»nofollow» href=»https://youtu.be/TcwvbllpHgk» target=»_blank»>https://youtu.be/TcwvbllpHgk</a>

Александр Панарин, человек спрашивает ведь!

Вектор это Паркурист 😉

<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/44281345_8cfe67c7c288f881a1847b529522ec5e_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/44281345_8cfe67c7c288f881a1847b529522ec5e_120x120.jpg» data-big=»1″>

touch.otvet.mail.ru

Ответы@Mail.Ru: ЧТО ТАКОЕ ВЕКТОР?

Вектор: В биологии: Вектор (биология) — структура (обычно молекула нуклеиновой кислоты {ДНК, реже РНК} или вирус) , используемая в генетической инженерии для передачи генетической информации. Вектор — промежуточный хозяин паразита В информатике: Вектор в программировании — одномерный массив. Вектор-06Ц — персональный компьютер. Вектор прерывания — ячейка памяти, содержащая адрес обработчика прерывания. В математике: Вектор (геометрия) в геометрии — направленный отрезок. Под направленным отрезком понимают упорядоченную пару точек, первая из которых — точка A — называется его началом, а вторая — B — его концом. Тогда под вектором понимается в простейшем случае сам направленный отрезок, а в других случаях различные векторы — это разные классы эквивалентности направленных отрезков, определяемые неким конкретным отношением эквивалентности. Причем отношение эквивалентности может быть разным, определяя тип вектора («свободный» , «фиксированный» итд) . Проще говоря, внутри класса эквивалентности все входящие в него направленные отрезки рассматриваются как совершенно равные, и каждый может равно представлять весь класс. Учитывая изоморфизм между множеством свободных векторов и множеством их параллельных переносов пространства, если операцию сложения отождествить с композицией переносов, можно использовать множество параллельных переносов пространства даже для определения вектора. Большую роль играют векторы в изучении бесконечно малых трансформаций пространства. Вектор, начало которого совпадает с его концом, называют нулевым: Вектор называют противоположным вектору . Радиус-вектор Вектор (алгебра) в линейной алгебре — элемент линейного пространства (частный случай тензора) . Единичный вектор Собственный вектор Аксиальный вектор Изотропный вектор Случайный вектор в теории вероятностей — случайная величина в любом измеримом пространстве. 4-вектор — вектор пространства Минковского, представляемый 4 действительными координатами В физике: Волновой вектор Вектор Бюргерса Вектор эксцентриситета Вектор состояния Вектор индукции Вектор Лапласа — Рунге — Ленца

Направление, а точнее указатель.

Направленный отрезок.

направленный отрезок, соединяющий начальное положение точки с конечным

это направленный отрезок… который имеет начало конец… что то такое.. .

Напрямленый отрезок

Вектор (геометрия) У этого термина существуют и другие значения, см. Вектор. Под направленным отрезком AB понимают упорядоченную пару точек, первая из которых — точка A — называется его началом, а вторая — B — его концом. (C) Википедия.

Здравствуйте! Это условный ОТРЕЗОК в пространстве, означающий значение и направление действия силы или движения. Длина отрезка означает значение (величину) , а направление отрезка с обозначением (куда или откуда) означает куда сила или движение направлены. Градиент означает — куда сила направлена, Осцедент — откуда (в геофизике) Всего доброго.

направление…

В примитивном понимании — направленный отрезок. В более широком — просто множество значений (как правило, действительных чисел, возможно — комплексных, но возможны и другие варианты) . В таком смысле понятие «вектор» часто употребляется в программировании (в отличие от «скаляра», который представляется как единичное число) . В самом широком математическом смысле вектор — элемент какого-либо множества (так называемого «векторного (линейного) пространства»), на котором определены операции сложения вектора с вектором и умножения вектора на скаляр (т. е. число) . <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Векторное_пространство» target=»_blank»>http://ru.wikipedia.org/wiki/Векторное_пространство</a>

это такая палка, которая зднаит где у нее начало, а где конец

вектор — направленный отрезок, для которого указано какая из его точек яввляется началом, а какая концом.

неееееееееееееееееееееет это вектор азначает игра

вы шо, Вектор это тот чувак из «Гадкий Я»

вектор это тот поцан из игры и гадкий я

вектор эта игра <a rel=»nofollow» href=»http://www.gamer.ru/vector/vector-uznaem-i-prohodim» target=»_blank»>http://www.gamer.ru/vector/vector-uznaem-i-prohodim</a> посмотри на этом сайте

вы тупые а вектор это игра

Вектор это отрезок у которого начала обозначается точкой а конец стрелочкой

touch.otvet.mail.ru

Вектор — значення слова, визначення слова, слово означає

Вектор (від латів.(латинський) vector, буквально — що несе, перевозить), в геометричному сенсі — направлений відрізок, тобто відрізок, в якого вказані початок (зване також точкою додатка Ст) і кінець. Для позначення Ст використовуються або жирні латинські букви а , b , або букви звичайного алфавіту з рисками або стрілками вгорі:

 

  Ст, що має почало в точці А і кінець в точці В, позначається . Пряма, на якій розташовано Ст, називається лінією дії даного Ст

  Поняття Ст виникло у зв’язку з вивченням величин, що характеризуються чисельним значенням і спрямованістю (наприклад, переміщення, швидкість і прискорення рухомої матеріальної крапки, сила, що діє на неї, і тому подібне). У механіці і фізиці розглядають вільні що ковзають і зв’язані В. Вектор називається вільним, якщо його значення не міняється при довільному паралельному перенесенні. Вільним Ст є, наприклад, швидкість руху матеріальної крапки. Ст називається таким, що ковзає, якщо його значення не міняється при будь-якому паралельному перенесенні уздовж лінії його дії. Прикладом ковзаючого Ст може служити сила, що діє на абсолютно тверде тіло (дві рівні і розташовані на однієї прямої сили надають на абсолютно тверде тіло однакова дія). Ст називається зв’язаним, якщо фіксований його початок. Наприклад, сила, прикладена до деякої точки пружного тіла, є зв’язаний В. Свойства вільних Ст вивчаються засобами векторної алгебри (див. Векторне числення ) . Загальне поняття Ст як елементу, так званого, векторного простору визначається аксіоматично.

  Літ.: Ільін Ст А., Позняк Е. Р., Аналітична геометрія, М., 1968.

  Е. Р. Позняк.

vseslova.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.