Тесты по бухгалтерскому учету онлайн с ответами украина – Тесты для бухгалтера Украина

Содержание

Бухгалтерские тесты (тесты для бухгалтеров с ответами/тести з бухгалтерського обліку)

Всем, кто проходил тест на нашем сайте — скидка 5% на обучение в группе (напишите свою почту администратору).

Если Вы задумывались «Как проверить знания бухгалтера?» или «Как проверить знание бухгалтерского учета?», тогда Вы можете пройти тесты по бухгалтерскому учету для бухгалтеров Украины. Тестирование бухгалтеров поможет понять какой уровень знаний у бухгалтера. Чтобы проверить знания и квалификацию бухгалтера, вы можете использовать наши тесты для бухгалтера по бухгалтерскому и налоговому учету (тести з бухгалтерського обліку): тесты по основным средствам, тесты по зарплате, тесты по запасам, тесты по нематериальным активам, тесты по банку и кассе, тесты по расчетам с покупателями и поставщиками. Если Вы начинающий бухгалтер или думаете, как найти работу бухгалтером, Вы можете пройти тест по первичной документации, тест для бухгалтера на первичку, тест на знание плана счетов, тест – основы бухгалтерского учета.

Бухгалтерские тесты можно использовать на собеседовании или при приеме на работу. Можно получить тесты для бухгалтера с ответами, если правильно заполнить тест. Экзаменационные вопросы по бухгалтерскому учету и итоговый тест по бухгалтерскому учету – все это у нас на сайте ниже.

Самопроверка бухгалтера по бухучету и налоговому учету – полезная вещь при поиске работы бухгалтером. На сайтах работы есть вакансии для главного бухгалтера, где нужно пройти важные тесты для главного бухгалтера.

Просьба, если Вы заметили ошибку в тесте, напишите пожалуйста нашему администратору на почту [email protected] Спасибо за участие в развитии бухгалтеров!)

Тест на самые простые знания по бухгалтерскому учету.

1. План рахунків для комерційного підприємства — [баллы: 1]

2. В Україні існує: [баллы: 1]

3. Діючий План рахунків складається з: [баллы: 1]

4. Бухгалтерська проводка це: [баллы: 1]

5. Оборот на бухгалтерському рахунку -це: [баллы: 1]

6.Синтетичні рахунки: [баллы: 1]

7. Про аналітичні рахунки (більш детальні) можна сказати, що: [баллы: 1]

8. Між синтетичними й аналітичними рахунками існує нерозривний зв’язок: [баллы: 1]

9. На позабалансових рахунках ми ведемо облік : [баллы: 1]

10. Активні рахунки : [баллы: 1]

11.Пасивні рахунки: [баллы: 1]

12.У активно-пасивних рахунків: [баллы: 1]

13. Рахунки, які в кінці звітного періоду закриваються і сальдо в балансі не відображається, відносяться: [баллы: 1]

14.Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади: [баллы: 1]

Тест на знание кассовых операций, проводок и законодательства.

1. Рахунки, призначені для руху коштів : [баллы: 1]

2. В касових ордерах помилки виправляються [баллы: 1]

3. Первинні документи повинні складатися: [баллы: 1]

4. Відповідальність за своєчасне, достовірне та правильне складання документів, передачу їх у встановлені строки для ведення обліку несе: [баллы: 1]

5. При отриманні касових ордерів і видаткових відомостей кассир зобов’язаний перевірити: [баллы: 1]

6. Положение № 148 «Про ведення касових операцій..» : [баллы: 1]

7. Ліміт каси: [баллы: 1]

8. Які грошові кошти підприємство може зберігати в касі поверх встановленого ліміту?: [баллы: 1]

9.Згідно положення №148 новостворене підприємство: [баллы: 1]

10. Згідно положення №148 при веденні касової книги в електронному вигляді: [баллы: 1]

11.Юридична особа: [баллы: 1]

12.Обов»язки касира включають: [баллы: 1]

13.Як часто проводять інвентаризацію каси на підприємстві? [баллы: 1]

14.Чи може платник ПДВ сформувати податковий кредит з ПДВ на підставі корінця прибуткового касового ордера без наявності податкової накладної?, [баллы: 1]

15.Якщо на підприємстві використовують 301 рахунок, це означає, [баллы: 1]

16. Визначити невідомі суми в наведених рахунках [баллы: 1]

Тест на знание участка «Подотчетные лица»

1.Працівник вчасно відзвітував за виданими під звіт коштами, надавши до бухгалтерії підприємства звіт, а невикористані підзвітні суми повернув наступного дня після здачі звіту. Чи вважається це орушенням касової дисципліни? [баллы: 1]

2. Який документ містить інформацію про використання підзвітних сум: [баллы: 1]

3.Відрядження підзвітної особи здійснюється на підставі: [баллы: 1]

4.Відрядження в межах України не може перевищувати: [баллы: 1]

5. Визначити, яка проводка відображає видачу готівки на відрядженя: [баллы: 1]

6.Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені (перед тим видані готівкою) у відрядженні суми протягом: [баллы: 1]

7. Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав: [баллы: 1]

8.На заяві працівника з проханням повернути йому надміру витрачені кошти на відрядження, що додається до ВКО, є дозвільна резолюція керівника. Чи повинен керівник у цьому випадку підписувати і сам ВКО? [баллы: 1]

9.Працівник отримав кошти у підзвіт, але не надав звіт у встановлений термін і не повернув надмір витрачену суму. Чи постраждає в цьому випадку само підприємство або працівник? [баллы: 1]

10.Скільки дорівнює залишок на кінець місяця по рах. 30 Готівка, якщо початкове сальдо =50 грн., прийшло в касу за місяць 300 грн., а видано з каси за місяць 150 грн? [баллы: 1]

11 Підприємства та підприємці мають право здійснювати розрахунки готівкою! між собою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами лише в межах граничних сум розрахунків готівкою, встановлених Нацбанком України: [баллы: 1]

12. З каси підприємства не дозволяється: [баллы: 1]

13. Що означає бухгалтерський запис Дт 372 Кт 301?: [баллы: 1]

14. Для визначення кількості днів відрядження для виплати добових враховують: [баллы: 1]

15.Визначити невідомі суми в розрахунках: [баллы: 1]

Тест на знание участка «Служебные коммандировки»

1.Командировочное удостоверение является: [баллы: 1]

2. Что необходимо обязательно выдать работнику, который направляется в командировку для выполнения работ по договору подряда: [баллы: 1]

3. Какие командировочные расходы не подлежат документальному подтверждению: [баллы: 1]

4. Какой документ заполняет сотрудник организации, прибывший из командировки: [баллы: 1]

5. Какой обязательный документ издается при направлении работника предприятия в командировку: [баллы: 1]

6.Какой максимальный размер суточных расходов по Украине не подлежит документальному подтверждению, если минимальная заработная плата на 1 января 2018 г = 3723,00 грн.: [баллы: 1]

7. В какой срок работник должен отчитаться за израсходованные средства в командировке: [баллы: 1]

8. Какие расходы, перечисленные ниже, не возмещаются работнику предприятия, прибывшему из командировки и подавшему Авансовый отчет: [баллы: 1]

9. Чему равна сумма суточных расходов на командировку, если день выбытия работника — понедельник, а прибытия – суббота (из расчета 250 грн. в день): [баллы: 1]

10. Если работник, возвращаясь из командировки, забыл забрать в поезде ж/д билет: [баллы: 1]

Тест на знание участка «Расчетный счет»

1.Поточний рахунок для підприємства: [баллы: 1]

2. Залежно від виду операцій видатковий касовий ордер застосовується: [баллы: 1]

3. Вкажіть, до яких змін привела господарська операція по зарахуванню на поточний рахунок банку короткострокової позички: [баллы: 1]

4.Зарахування на поточний рахунок банку короткострокової позики відображається бухгалтерською проводкою: [баллы: 1]

5.Яка з цих проводок відображає перерахування грошових коштів з поточного рахунку на інший рахінок підприємства?: [баллы: 1]

6.Вкажіть, який зміст господарської операції виражає кореспонденція рахунків Дт 30 Кт 31? [баллы: 1]

Тест на знание участка «Материальные запасы, малоценные и быстроизнашиваемые предметы»

1.Что относится к запасам предприятия: [баллы: 1]

2.На какой счет будут оприходованы строительные материалы в строительном магазине для реализации: [баллы: 1]

3.Что не относится к счету 20 «Запасы»: [баллы: 1]

4.Основной признак производственных запасов: [баллы: 1]

5.Для оплаты производственных запасов по безналичному расчету поставщик выписывает покупателю: [баллы: 1]

6.Для получения ТМЦ покупатель предоставляет поставщику: [баллы: 1]

7.Какие товаросопроводительные документы в бумажном виде имеет право потребовать покупатель у поставщика при покупке товаров по безналичному расчету с доставкой на склад покупателя: [баллы: 1]

8.Транспортно-заготовительные расходы при приобретении запасов: [баллы: 1]

9.К МБП относятся: [баллы: 1]

10.При передаче в эксплуатацию производственных МБП, их стоимость списывается проводкой: [баллы: 1]

11. При выбытии запасов их оценку не осуществляют методом: [баллы: 1]

12.Запасы в бухгалтерском учете и отчетности отражают по: [баллы: 1]

13.На производственные цели запасы списывают проводкой: [баллы: 1]

14.Первоначальной стоимостью безвозмездно полученных запасов является их стоимость: [баллы: 1]

15.В первоначальную стоимость приобретенных запасов не включают: [баллы: 1]

16.Виновное лицо обязалось возместить свои недостачи запасов, получим такую проводку: [баллы: 1]

17.Выявленный в результате инвентаризации излишек запасов оприходуют проводкой: [баллы: 1]

Тест на знание участка по расчетам с покупателями, поставщиками, НДС.

1.Юрлица на общей системе: [баллы: 1]

2.Отгруженный товар покупателю в бухгалтерском учете отражается проводкой: [баллы: 1]

3.По украинскому законодательству : [баллы: 1]

4.Продавец на общей системе не плательщик НДС при продаже товаров покупателю: [баллы: 1]

5.В момент отгрузки товаров по расходной накладной покупателю продавец начисляет себе (если они оба – не плательщики НДС): [баллы: 1]

6. Первого декабря был получен аванс от покупателя, 10 декабря — произведена реализация товаров. На какую дату нужно выписать налоговую накладную покупателю: [баллы: 1]

7.Полученный на расчетный счет аванс от Заказчика отражается в учете: [баллы: 1]

8.Получен на расчетный счет Возврат аванса от поставщика: [баллы: 1]

9.Начисление налоговых обязательств при отгрузке товаров отражается проводкой: [баллы: 1]

10.Полученная налоговая накладная от поставщика, зарегистрированная в ЕРНН отражается в учете: [баллы: 1]

11. Кредиторская задолженность это: [баллы: 1]

12.Дебиторская задолженность возникает, если предприятие: [баллы: 1]

13.Оплачена задолженность поставщику за полученный товар: [баллы: 1]

14.Реализация товара покупателю отражается проводкой: [баллы: 1]

15.Оприходованы материалы от Поставщика на склад предприятия: [баллы: 1]

16. Предоставление арендных услуг – основной вид деятельности предприятия. Отражение в учете арендодателя Акта о предоставленных услугах обозначается проводкой: [баллы: 1]

17. Залишок заборгованості перед Постачальниками на початок періоду складав — 10000 грн., оприбутковано на склад ТМЦ від Постач. за період на 20000 грн., сплачено Постачальникам за період — 15000 грн. Залишок заборгованості перед Постач. у кінці періоду [баллы: 1]

18. На рах. «Розрахунки з постачальниками» залишок кредит. заборгов. = 15000 грн. Протягом місяця – перераховано постачальникам за отриманий товар 30000 грн, надійшов від постачальників товар на 20000 грн. Визначте [баллы: 1]

19.Оплаченный с расчетного счета авансовый платеж Поставщику по договору поставки товаров отражается в учете: [баллы: 1]

20.Перечислена задолженность зарубежному поставщику за полученный товар: [баллы: 1]

21.Начислен штраф Поставщику за просрочку поставки партии товара: [баллы: 1]

Тест на знание участка «Заработная плата, расчеты по зарплате, депонированная зарплата».

1.Должностной оклад сотрудников предприятия фиксируются в документе: [баллы: 1]

2.Для учета использования рабочего времени заполняется: [баллы: 1]

3.Минимальная заработная плата: [баллы: 1]

4.Доплата за работу в ночное время относится: [баллы: 1]

5.Чи може підприємство зарплату, депоновану раніше, виплатити працівникові за рахунок виручки, що надійшла до його каси? [баллы: 1]

6.Индексации подлежит: [баллы: 1]

7.Какой отпуск не оплачивается: [баллы: 1]

8.Расчет средней заработной платы для начисления отпускных производится исходя из выплат: [баллы: 1]

9.Налоговая социальная льгота при начисления НДФЛ применяется для работников: [баллы: 1]

10.Какие налоги и сборы удерживаются из работника при выплате ему заработной платы: [баллы: 1]

11.Удержание военного сбора из заработной платы отражается проводкой: [баллы: 1]

12.Выплата аванса по заработной плате:: [баллы: 1]

13.Начисление заработной платы работникам отражается проводкой: [баллы: 1]

14.Начисление заработной платы работникам отдела сбыта (маркетинга): [баллы: 1]

15.Выплата заработной платы сотрудникам с расчетного счета на карточный счет: [баллы: 1]

16. Визначити, що означає Кредитове сальдо по рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”: * [баллы: 1]

17. Кредитовий оборот за період по рахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою” складає суму 1200 грн., це означає, що: [баллы: 1]

18.Депонированную заработную плату отражают проводкой: [баллы: 1]

19.Начисление ЕСВ на ФОТ труда администрации отражается в учете проводкой (без применения класса 8): [баллы: 1]

20.Работник предприятия (администрация) находился на больничном 3 дня, отражение в учете: [баллы: 1]

21.Начисление отпускных работникам основного производства: [баллы: 1]

Тест на знание участка » Запасы и готовая продукция»

1. Рахунки, призначені для обліку виробничих запасів: [баллы: 1]

2. Зменшення виробничих запасів підприємства записується: [баллы: 1]

3. В якій статті відображають вартість виробленої продукції підприємства, яка готова до реалізації і зберігається на складі: [баллы: 1]

4. До запасів відносяться: [баллы: 1]

5. В запасы не включають: [баллы: 1]

6. Списання матеріалів на виробництво основної продукції оформлюється бухгалтерською проводкою: [баллы: 1]

7. Які з наведених витрат включаються в собівартість придбання запасів: [баллы: 1]

www.praktikum.com.ua

Список тестов

Название теста: Государственное регулирование бухучета

Тест к уроку 1 часть 1

Тест предназначен для проверки знаний в области государственного регулирования бухгалтерского учета в Украине. Перед прохождением теста необходимо ознакомиться с теоретической частью в разделе «Государственное регулирование бухучета». Туда же стоит обратиться, если Вы не смогли пройти данный тест.

Для обучающихся бухгалтерскому учету онлайн:

Данный тест является частью урока 1 (часть 1) видеокурса. Без его прохождения остальные тесты недоступны.

По умолчанию для теста установлено максимально возможное количество попыток — три. Вы можете написать администрации сайта письмо, чтобы данные попытки были аннулированы. Таким образом, для Вас количество попыток — не ограничено.  

Если Вы не можете понять, где Вы допустили ошибки, однократно Вы можете получить список допущенных ошибок бесплатно. Напоминаем, правильные ответы при этом не высылаются.

Для всех пользователей

Уважаемые пользователи! Администрация сайта придерживается принципа свободного доступа к информации. Поэтому прохождение всех тестов и доступ к текстовым материалам — является бесплатным для всех.

Вы можете самостоятельно и бесплатно изучать бухгалтерский учет с помощью нашего сайта.

Однако, если Вы хотите:

 • Сделать это в сжатые сроки
 • Получить видеокурс с комментариями главного бухгалтера-практика
 • Изначально ориентироваться на уровень знаний главного бухгалтера крупной организации
 • Кроме формальных знаний понять, как сделать успешную карьеру, выполняя свои должностные обязанности

рекомендуем записаться на курсы бухгалтерского учета онлайн. Тогда в процессе изучения бухучета Вы получите:

 • Ответы на свои вопросы на клиентском форуме
 • Системное изложение необходимых знаний
 • Авторский подход к обучению, ориентированный не на «перемалывание» типовых примеров и проводок, а на понимание бухгалтером сути выполняемых операций, что позволит успешно справляться с любыми нестандартными ситуациями
 • Поэтапную оплату уроков

Подать заявку на курс бухгалтерского учета онлайн.


Количество попыток: 3
Ограничение времени: 30 мин.
Тип прохождения теста: запрещен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы. Название теста: Активы, пассивы, счета и учетные регистры

Активы и пассивы, счета и учетные регистры

Тест к уроку 1 часть 2

Тест предназначен для проверки знаний классификации активов и пассивов, освоение понятий «счет» и «учетный регистр». Перед прохождением теста необходимо ознакомиться с теоретической частью в разделе «Активы и пассивы. Понятие счетов и учетных регистров». Туда же стоит обратиться, если Вы не смогли пройти данный тест.


Количество попыток: 3
Ограничение времени: 30 мин.
Тип прохождения теста: запрещен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы.
Для доступа к тесту необходимо пройти тест «Государственное регулирование бухучета» не менее чем на 80% от общего количества баллов. Название теста: Правила ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине

Правила проведения кассовых операций в национальной валюте

Тест к Уроку 3

Тест проверяет знания по правилам ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине.
(в редакции постановления №637 от 15.12.2004 )
Знания в данной области являются обязательными для лиц, отвечающих за учет на предприятии.

Количество попыток: 3
Ограничение времени: 45 мин.
Тип прохождения теста: запрещен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы.

Название теста: Бухгалтерский учет в Украине (для главных бухгалтеров). Налоговое законодательство до принятия Налогового Кодекса
Тест высокого уровня для главных бухгалтеров (Украина). Для успешного прохождения теста потребуется хорошая теоретическая и практическая подготовка. Поэтому перед началом необходимо сосредоточиться и быть уверенным, что в распоряжении есть час свободного времени, чтобы пройти этот тест. Данный тест по бухгалтерскому учету не прост. Если не удастся пройти сразу — не огорчайтесь. Практика показывает, что не каждый бухгалтер может осилить данный тест.

Внимание! Тест соответствует «старому» налоговому законодательству до 1 января 2011 года!

Количество попыток: 3
Ограничение времени: 70 мин.
Тип прохождения теста: запрещен переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, нельзя изменять свои ответы.

 Начать курс обучения

profmeter.com.ua

Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

Деякі тести з дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Якщо маєте інші тести, яких тут не вистачає – чекаю на вашого листа.

3. Уменьшение стоимости имущества записывается:

а) в кредит активного счета;

б) в дебит активного счета;

в) в дебет пассивного счета;

г) в кредит пассивного счета;

4. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі і т.п.:

а) документування;

б) оцінка;

в) інвентаризація;

г) подвійний запис?

7. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для  реєстрації господарських операцій:

а) калькуляція;

б) оцінка;

в) баланс;

г) документування.

9. Кореспонденцією рахунків називають:

а) вказівку, на яких рахунках відобразити господарську операцію;

б) форму відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

в) взаємозв’язок між рахунками що виникає при подвійному запису господарських операцій;

г) бухгалтерське проведення.

10. Діючий План рахунків складається з:

а) 10 класів;

б) 9 класів;

в) 11 класів;

г) 8 класів.

12. Методом бухгалтерського обліку називається:

а) способи підходу до вивчення та пізнання предмету даної науки;

б) окремі способи та прийоми;

в) способи спостереження за об’єктами обліку;

г) сукупність способів та прийомів, за допомогою яких відображається предмет бухгалтерського обліку.

22. Оборот по дебету равен:

а) обороту по кредиту этого счета;

б) обороту по кредиту корреспондирующего счета;

в) сумме всех операций, по дебету этого счета

г) сумме увеличения активов предприятия

26. З нижче приведеного виділіть джерела власного капіталу:

а) нерозподілений прибуток;

б) кредити банку;

в) кредиторська заборгованість постачальникам;

г) грошові кошти та їх еквіваленти?

28. План рахунків бухгалтерського обліку – це:

а) класифікація загальної номенклатури синтетичних рахунків бухгалтерського обліку;

б) перелік аналітичних рахунків, що використовуються в обліку;

в) сукупність синтетичних і аналітичних рахунків;

г) перелік рахунків, які рекомендовані Міністерством фінансів України.

30. Власний капітал це:

а) основні засоби

б) статутний капітал;

в) грошові кошти;

г) необоротні активи.

32. Рахунки, призначені для руху коштів :

а) пасивні;

б) активні;

в) за балансові;

г) активно-пасивні.

33. Выберите активы, которые относятся к производственным запасам:

а) готовая продукция;

б) основные средства;

в) денежные средства;

г) сырье и материалы;

35. Основним для бухгалтерського обліку є вимірник:

а) грошовий;

б) трудовий;

в) натуральний;

г) якісний?

Страниц: 1 2 3 4

yershov.com.ua

Тести бухгалтерський облік

1. Які елементи обов’язково мають бути наявні в господарському обліку:

1) первинний облік, аналітичний облік, синтетичний облік;

2) документація, облікова реєстрація, складання балансу;

3) спостереження, вимірювання, реєстрація;

4) оцінка, каль­куляція, подвійний запис;

5) рахунки, баланс, звітність?

2. Чим обумовлений зміст і завдання господарського Обліку:

1) рахунками бухгалтерського обліку;

2) грошовим вимі­рюванням;

3) первинним спостереженням;

4) способом су­спільного виробництва;

5) бухгалтерським балансом?

3. На які види поділяється господарський облік:

1) спостереження, вимірювання, реєстрація;

2) рахунки, подвійний запис, баланс;

3) аналітичний, статистичний, ба­лансовий;

4) меморіальний, журнальний, табличний;

5) опе­ративний, статистичний, бухгалтерський?

4. Які вимоги висуваються до господарського обліку:

1) первинність, вторинність, оперативність, гнучкість, систематизованість, нагромаджуваність, хронологічність і повно­та даних обліку;

2) документаційність, аналітичність, систематизованість, облікова реєстрація, складання балансу і бух­галтерської звітності;

3) документальність, оперативність, спостережність, вимірюваність, оцінюваність, звітність і кількіс­не відображення;

4) порівнюваність показників обліку з показ­никами плану, точність, об’єктивність, ясність, доступність, своєчасність, економічність і раціональність;

5) обов’язкове первинне спостереження, складання документів, реєстрація на рахунках обліку, складання головної книги і бухгалтерсь­кого балансу?

5. На які види за обліковими функціями поділяється виробничо-господарський облік у галузях економіки?

1)управлінський, фінансовий, податковий;

2) оперативний, статистичний, бухгалтерський;

3) меморіальний, журнальний, табличний;

4) первинний, поточний, узагальнюючий;

5) ана­літичний, синтетичний, балансовий?

6. Які види вимірників застосовуються в бухгалтерському обліку:

1) натуральний, трудовий, грошовий;

2) оперативний, ста­тистичний, податковий;

3) валютний, матеріальний, контоко­рентний;

4) податковий, управлінський, бюджетний;

5) пер­винний, поточний, балансовий?

7. Натуральні вимірники призначені для:

1) визначення кількості витраченої праці;

2) одержання відомостей про господарські засоби і процеси в їх натурально­му вираженні;

3) узагальненого відображення засобів підпри­ємства, джерел утворення, процесів і результатів діяльності;

4) додержання відомостей про суму боргових зобов’язань.

8. Бухгалтерський облік оперує даними, які обов’язково мають:

1) натуральне вираження;

2) грошове вираження;

3) нату­ральне та грошове вираження;

4) трудове вираження.

9. Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності засто­совується:

1) кількісний вимірник;

2) натуральний вимірник;

3) гро­шовий вимірник;

4) трудовий вимірник.

10. Які види бухгалтерського обліку можете назвати з на­веденого нижче переліку:

1) фінансовий, управлінський, податковий;

2) оперативний, статистичний, податковий;

3) валютний, матеріальний, кон­токорентний;

4) натуральний, трудовий, грошовий;

5) первин­ний, поточний, балансовий?

11. Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських процесів…

1) вибірково;

2) безперервно;

3) на початок місяця;

4) на кі­нець місяця;

5) за даними минулого місяця.

12. Виконання яких функцій повинен забезпечити бухгал­терський облік:

1) інформаційну, контрольну, аналітичну;

2) спостережну, вимірювальну, реєстраційну;

3) оціночну, калькуляційну, звіт­ну;

4) групувальну, поточну, зведену;

5) первинну, поточну, узагальнюючу?

13. В системі управління бухгалтерський облік виконує функцію…

1) контролю;

2) планування;

3) регулювання;

4) прогнозу­вання;

5) нормування?

14. Метою якого виду обліку є визначення суми скоригованих валових доходів, валових витрат, амортизаційних від­рахувань та суми оподатковуваного прибутку:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

15. Метою якого виду обліку є складання бухгалтерської звітності для зовнішніх користувачів:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

16. Дані якого виду обліку застосовуються для складання декларацій з визначення суми податку на прибуток:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

17. Метою якого виду обліку є здійснення обліку витрат на виробництво та складання всіх видів калькуляцій собівартості продукції з метою прийняття рішень:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

18. Принцип обачності полягає в тому, що в обліку мають застосовуватися такі методи оцінки, які б запобігали:

1) завищенню оцінки активів та доходів підприємства і за­ниженню оцінки зобов’язань та витрат;

2) завищенню акти­вів та витрат підприємства, заниженню зобов’язань і доходів;

3) завищенню зобов’язань і витрат підприємства, заниженню активів і доходів;

4) заниженню доходів і завищенню витрат підприємства?

19. До поточних активів підприємства відносять:

1) паливо, бібліотечні фонди, валютну готівку в касі підпри­ємства;

2) сировину і матеріали, капітальні інвестиції, готову продукцію;

3) купівельні напівфабрикати, товари, тварини на відгодівлі;

4) власний капітал та кредиторську заборгованість;

5) товари і кредити банку.

20. До джерел утворення господарських засобів підприєм­ства відносять:

1) власний капітал, зобов’язання, поточні фінансові інвес­тиції;

2) резервний капітал, заборгованість іноземних покуп­ців, доходи майбутніх періодів;

3) власний капітал, цільове фінансування, довгострокові та поточні зобов’язання;

4) гроші в касі, банку та підзвітні суми;

5) заборгованість покупців, заборгованість кредиторів, кредити банку.

21. Матеріальними активами Підприємства є:

1) малоцінні і швидкозношувані предмети, інвентарна тара, робоча і продуктивна худоба;

2) будинки та споруди, гудвіл, малоцінні необоротні матеріальні активи; 3) інструменти, ліцензія, готова продукція;

4) верстати, ноу-хау, запасні час­тини.

22. Власний капітал і зобов’язання називають також:

1) господарськими засобами;

2) джерелами господарських засобів;

3) балансом;

4) активами?

23. Активи, призначені для використання протягом більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший За Рік), називають:

1) необоротними;

2) оборотними;

3) цінними паперами;

4) грошовими?

24. Немонетарними активами підприємства є:

1) грошові кошти, малоцінні необоротні матеріальні акти­ви;

2) дебіторська заборгованість, будинки і споруди, гудвіл;

3) готова продукція, гудвіл, робоча і продуктивна худоба;

4) то­вари, транспортні засоби, готова продукція?

25. Статутний капітал Це:

1) загальна вартість пасивів, які є внеском власників (учас­ників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господа­рювання;

2) загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта гос­подарювання;

3) загальна вартість зобов’язань, які є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господарювання;

4) загальна сума отриманого при­бутку, яка є внеском власників (учасників) суб’єкта господа­рювання до капіталу суб’єкта господарювання?

26. До зобов’язань підприємства належать:

1) кредити банків, заборгованість підзвітних осіб, заборго­ваність перед працівниками з оплати праці;

2) заборгованість перед бюджетом, векселі одержані, заборгованість за довго­строковими зобов’язаннями;

3) кредиторська заборгованість, векселі видані, зобов’язання з фінансової оренди;

4) нерозпо­ділений прибуток, резерв передбачених платежів, неоплачений капітал.

27. Джерелами утворення власних засобів є:

1) прибуток, заборгованість перед власниками з внесків до статутного капіталу, цільове фінансування;

2) статутний капі­тал, заборгованість перед працівниками з оплати праці, резерв­ний капітал;

3) пайовий капітал, неоплачений капітал, зобов’я­зання з фінансової оренди, доходи майбутніх періодів;

4) до­датковий капітал, заборгованість за короткостроковими кре­дитами, нерозподілений прибуток.

28. Готова продукція Це:

1) вся виготовлена продукція;

2) продукція, обробка якої «кінчена та яка пройшла випробування, приймання, уком­плектування згідно з умовами договорів, відповідає стандар­там, пройшла технічний контроль і здана на склад або замовнику;

3) продукція, яка здана на склад;

4) продукція, що знаходиться у виробництві?

29. У складі нематеріальних активів обліковуються:

1) акції акціонерних товариств, процентні облігації дер­жавних і місцевих позик, права та знаки для товарів і послуг;

2)торгові марки і товарні знаки, нові технології і технічні рі­шення;

3) гудвіл, права користування майном, капітальні ви­трати на поліпшення земель;

4) право на використання при­родних ресурсів, програмні продукти, облігації?

30. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Залишки власних напівфабрикатів, які знаходять на складі матеріальних цінностей і призначені для виробничого процесу» за класифікацією господарських засобів за функ­ціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у роз­рахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших по­зичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

31. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Заборгованість банку за одержані від нього кредити на капітальні інвестиції терміном на 5 років» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

Б) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

32. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Вартість програмного бухгалтерського забезпечення «1С-Бухгалтерія»» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джере­лами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

33. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Вартість цінних паперів, придбаних товариством» за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

34. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Заборгованість покупців за одержану від них готову продукцію, але оплату за неї ними ще не здійснено» за класи­фікацією господарських засобів за функціональною роллю В Процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

35. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Устаткування, яке встановлене у цеху і використовуєть­ся для здійснення виробничого процесу» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

36. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського облі­ку «Валютні кошти, що зберігаються на валютному рахунку в банку» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

37. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Ноу-хау» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джере­лами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

Б) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

38. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Залишки продукції, яка знаходиться на складі готової продукції» за класифікацією господарських засобів за функ­ціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

39. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Заборгованість постачальникам за одержані від них ку­півельні комплектуючі деталі для основного виробництва» за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

Б) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

40. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обліку «Заборгованість персоналу підприємства з Оплати праці» за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю В процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

41. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Залишок готівки У Касі підприємства» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

42. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Заборгованість банкам за одержані від них позики на Кредитування виробничих запасів» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

43. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Заборгованість підзвітних осіб за аванс, який вони одер­жали у минулому місяці, але не склали і не подали у бухгал­терію авансовий звіт» за класифікацією господарських за­собів за функціональною роллю в процесі відтворення або За Джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

44. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Суму нерозподіленого прибутку на кінець звітного року» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх форму­вання:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6)до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

45. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обліку «3алишки незавершеного промислового виробництва у цехах підприємства на кінець місяця» за класифікацією гос­подарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

І) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у рахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

46. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Залишки товарів у підприємствах торгівлі» за класифі­кацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у рахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

47. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обл­іку «Заборгованість Пенсійному фонду за внесками на страхування цього фонду» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

48. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обліку «Виробничі інструменти терміном служби більше 365 днів, які призначені для обслуговування виробничого процесу» за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю і процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

49. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Сума

Залишку грошей на поточному рахунку в банку На Кінець місяця» за класифікацією господарських засобів За Функціональною роллю В процесі відтворення або за джере­лами Їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

50. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку «Перевищення вартості реалізації випущених акцій Над Їх номінальною вартістю» за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення Або За джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

 

testua.ru

Тестирование по специальности «Бухгалтер» — Элькон

Тест

ТЕСТ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ! 

Тестирование по специальности «Бухгалтер» — это независимая оценка текущего уровня знаний в области финансового учета.

Тест будет полезен:

 • начинающему специалисту;
 • опытному бухгалтеру;
 • работодателю;
 • а также всем, кто желает проверить свой уровень знаний по финансовомй учету.

Уникальность теста состоит в возможности выбора области оценивания. Вы можете пройти весь тест, а также протестировать себя выборочно по отдельным темам. Каждый блок теста включает в себя базовые вопросы, а также вопросы по выбранным функциональным обязанностям.

Возможности

Тестирование дает возможность в полной мере проверить себя и других на знание базовых понятий и принципов финансового учета, а также подтвердить Ваш уровень знаний перед работодателем, что значительно повышает Ваши шансы перед другими соискателями. В свою очередь каждый работодатель сможет объективно оценить сотрудника при приеме на работу.

Тестирование проходит в онлайн режиме и автоматически показывает результат. Время, выделенное на прохождение теста ограничено и занимает около 60 мин. По окончании теста Вы получаете заключение по пройденному тесту, подтверждающее Ваш уровень подготовки по финансовому учету.

Преимущества

Качественно! Данный тест разработан нашими преподавателями — практиками и включает в себя все необходимые вопросы для проведения качественной оценки знаний по финансовому учету.

Объективно! Наша компания не занимается подбором персонала и не заинтересована в положительном результате проводимого теста, таким образом мы гарантируем независимость и объективность процесса тестирования.

Мобильно! Вы можете пройти тестирование в удобное для Вас время, в удобном месте.

Бесплатно! Тестирование бесплатно и доступно всем!

Методика тестирования

Образовательній центр «Элькон» предлагает Вам уникальную возможность пройти онлайн — тестирование по специальности «Бухгалтер».

Тестирование является совершенно бесплатным и предназначено для подтверждения квалификации перед работодателем или же проверки знаний для себя лично. Применяемая методика основана на многолетнем опыте наших специалистов в создании тестов для онлайн — обучения по международным программам (CIMA, CAP/CIPA, ACCA). Тесты реализованы с использованием системы Moodle, которой пользуются миллионы людей по всему миру.

Тест состоит из теоретических тестов и расчетных задач. Теоретический тест – это вопрос с выбором единственного правильного ответа из предложенных вариантов. Задача – это задание, которое включает определенные исходные данные и вопрос, ответом на который является число – результат расчета.

Прохождение теста ограничено во времени, но количество попыток не ограничено. В свою очередь новая попытка будет состоять из новых заданий. После прохождения теста Вам автоматически будет выставлена оценка, которая определит, прошли Вы тест или нет.

Тесты также имеют определенную структуру: отдельно оцениваются базовые знания по специальности и дополнительные функциональные обязанности.

Базовые знания

 1. Архитектура учетной информации предприятия, понятие учетного цикла
 2. Понятие и принципы отражения хозяйственных операций
 3. Состав и назначение финансовой отчетности
 4. Различия методов учета: кассовый метод и метод начисления
 5. Учет затрат и расходов
 6. Классификация и характеристика элементов финансовой отчетности
 7. Структура и основы учета необоротных активов: формирование себестоимости и методы амортизации основных средств
 8. Структура и основы учета оборотных активов: признание и методы признания запасов расходами
 9. Стоимость денег во времени и учет долгосрочных обязательств

Функциональные обязанности

 1. Учет денежных средств и кассовая дисциплина
 2. Учет взаиморасчетов с покупателями
 3. Учет запасов
 4. Учет заработной платы и взаиморасчетов с работниками
 5. Учет основных средств и нематериальных активов
 6. Учет финансовых инструментов
 7. Учет взаиморасчетов с бюджетом и фондами
 8. Учет взаиморасчетов с участниками
 9. Учет незавершенного производства и расчет себестоимости продукции
 10. Составление консолидированной финансовой отчетности

Частые вопросы

1. Для чего проводится тестирование?

Тестирование проводится для подтверждения квалификации перед работодателем или же проверки знаний.

2. Принципы и методика составления тестов

Методика составления тестов основана на многолетнем опыте наших специалистов в обучении по международным программам (CIMA, CIPA, ACCA).
Тесты составлены в следующей форме:
 • Теоретический тест;
 • Расчетный тест.

Теоретический тест представляет собой задание, которое позволяет оценить уровень теоретических знаний и представлено в виде вопроса и 4-х вариантов ответа, из которых только один правильный.
Расчетный тест представляет собой задание, которое включает определенные исходные данные и вопрос, ответом на который является число – результат расчета.

3. В соответствии с какими должностями составляются тесты?

Тесты составляются для проверки знаний бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и экономиста.

4. Как работодатель может проверить знания соискателей на должность?

Для оценки уровня знаний соискателя, работодатель может предложить ему пройти тестирование. По результатам тестирования работодатель сможет оценить уровень базовых знаний и знаний, связанных с функциональными обязанностями соискателя на должность.

5. Какие курсы необходимо закончить, чтобы успешно проходить тестирование?

Курс Тест по специальности
Финансовый учет 1 по МСФО (CAP/CIPA)
Финансовый учет по П(с)БУ
Бухгалтера
Управленческий учет 1 Экономиста

6. Кто может проходить тестирование?

Тестирование могут проходить все зарегистрированные пользователи.

7. Сколько раз можно проходить тестирование?

Тестирование можно проходить неограниченное количество раз.

8. Когда можно получить результаты тестирования?

О результатах тестирования Вы сможете узнать сразу после его прохождения.

9. Сколько стоит тестирование?

Тестирование проводится бесплатно.

10. Сколько по времени длится тестирование?

В зависимости от количества заданий тестирование может длится от 45-60 минут.

www.lcon.com.ua

Онлайн тесты для бухгалтеров и экономистов с ответами

Тесты по финансам

Тесты по финансам — оптимальный способ проверить актуальность и полноту знаний по определенному узкому направлению, без затрат большого количества времени на их проведение и проверку результатов. В повышении квалификации главная трудность для специалиста состоит в выборе подходящего направления для обучения. Поэтому онлайн тест для бухгалтера становится настоящей палочкой-выручалочкой, потому что именно он подсказывает, где есть пробелы в знаниях и как их можно восполнить.

Повышать квалификацию можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами обучающих центров. Для самостоятельной подготовки смотрите бесплатные книги и вебинары по таким актуальным темам, как Себестоимость и производство или Отчетность за 9 месяцев .

Или же можно положиться на опыт экспертов-практиков и пройти курсы повышения квалификации под их наставничеством. В режиме онлайн можно запросто изучить все секреты применения инструментов Excel или получить диплом по налогообложению. Главное определиться с направлением для профессионального развития. Статья Какой диплом по финансовой квалификации Вам подойдет больше? может облегчить проблему выбора сертификации и онлайн-курса.

Так или иначе первой ступенью к карьерной вершине будут тесты для бухгалтеров онлайн с ответами, потому что именно их данные зададут дальнейшее направление профессионального развития.

Преимущества тестов для бухгалтеров

В условиях ограниченного времени, узкопрофильные тесты — спасательный круг для специалистов, желающих профессионального развития, поскольку они обладают рядом преимуществ:

 • экономия времени на оценке профессионального уровня
 • отпадает необходимость обращаться к экспертам на этапе выбора направления для подготовки
 • объективный результат оценивания на выходе
 • четкие данные по возможным направлениям дальнейшего повышения квалификации и многое другое
 • и, наконец, тесты — абсолютно бесплатные.

Тесты для экономистов станут отличным подспорьем для развития и карьерного роста, даже если вы решили, что вам нужно более глубоко изучить Excel для финансистов или тонкости бюджетирования и управленческого учета. Воспользуйтесь преимуществами онлайн тестов по финансам, чтобы чувствовать себя уверенно на профессиональном поприще.

finacademy.net

Тесты по теории бухгалтерского учета с ответами

Тесты по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» с ответами

1. Классификация бухгалтерских счетов необходима для:

1) упорядочения счетов по определенному признаку в системе бухгалтерского учета;

2) выявления ошибок в бухгалтерском учете;

3) взаимодействия счетов синтетического и аналитического учета;

4) предоставления информации внутренним и внешним пользователям.

Тест — 2. Какое количество классификационных признаков бухгалтерских счетов традиционно принято выделять:

1) 5;

2) 2;

3) 4;

4) 3.

3. Принцип полноты классификации бухгалтерских счетов означает, что:

1) классификация должна быть приспособлена к особенностям деятельности предприятия;

2) счета бухгалтерского учета при условии приобретения определенных признаков легко могут быть отнесены к тем или иным группамобретения определенных при условии ости предприятия;

3) все хозяйственные средства и источники их образования, процессы и результаты деятельности должны в полной мере отображаться на счетах;

4) классификация счетов должна быть приспособлена к дальнейшему разделению счетов и постепенному увеличению их количества.

4. Предназначение классификации счетов по экономическому содержанию:

1) указание на то, какой именно объект учета отражается на данном счете;

2) характеризует сальдо счета;

3) характеризует дебет и кредит счета;

4) дифференцирует синтетические счета по количеству субсчетов.

5. Счета хозяйственных средств делят на:

1) счета необоротных активов, капитала и обязательств;

2) счета необоротных активов, запасов и денежных средств;

3) счета необоротных активов, долгосрочных обязательств, запасов и капитала;

4) счета необоротных активов, запасов, денежных средств и средств в расчетах.

6. Какой из приведенных счетов хозяйственных средств относится к счетам учета запасов:

1) «Счета в банках»;

2) «Износ (амортизация) основных средств»;

3) «Готовая продукция»;

4) «Расчеты с покупателями и заказчиками».

7. Все счета по учету хозяйственных средств отражаются:

1) только в активе баланса;

2) только в пассиве баланса;

3) в активе и пассиве баланса;

4) в балансе не отражаются.

8. К счетам по учету источников хозяйственных средств относятся:

1) «Уставный капитал», «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Долгосрочные кредиты банков»;

2) «Уставный капитал», «Расчеты по оплате труда», «Расчеты с разными дебиторами»;

3) «Долгосрочные кредиты банков», «Неоплаченный капитал», «Дополнительный капитал»;

4) «Уставный капитал», «Товары», «Расчеты с бюджетом».

9. К счетам хозяйственных процессов относится счет:

1) «Касса»;

2) «Паевой капитал»;

3) «Товары»;

4) «Себестоимость реализации».

10. На каком из приведенных счетов осуществляется учет текущих обязательств предприятия:

1) «Долгосрочные векселя выданные»;

2) «Расчеты по оплате труда»;

3) «Резервный капитал»;

4) «Долгосрочные обязательства по облигациям».

11. В соответствии с классификацией счетов по экономическому содержанию счет «Производство» принадлежит к группе:

1) счета хозяйственных процессов;

2) счета долгосрочных обязательств;

3) счета учета денежных средств;

4) счета обеспечения обязательств.

12. Предназначение классификации счетов по структуре и назначению:

1) указывает на то, кокой именно объект учитывается на данном счете;

2) указывает на то, как объект учитывается на счете;

3) указывает на то, как часто учитывается объект на данном счете;

4) указывает на то, сколько объектов учитывается на данном счете.

13. Какие группы счетов выделяют по назначению и структуре:

1) балансовые и забалансовые;

2) счета по учету хозяйственных средств, источников их образования и хозяйственных процессов;

3) основные и дополнительные;

4) основные, регулирующие, операционные, результативные и забалансовые.

14. Имущественное состояние предприятия характеризуют счета:

1) регулирующие;

2) основные;

3) забалансовые;

4) результативные.

15. Из приведенных счетов регулирующим является счет:

1) «Износ основных средств»;

2) «Общепроизводственные расходы»;

3) «Основные средства»;

4) «Расчеты с разными дебиторами».

16. Счет «Бланки строгого учета» принадлежит к группе:

1) забалансовых счетов;

2) результативных счетов;

3) операционных счетов;

4) основных счетов.

17. Для учета и контроля расчетных отношений предприятия с другими предприятиями предназначены счета:

1) денежные;

2) счета капиталов;

3) расчетные;

4) материальные.

18. Контрактивные счета предназначены для:

1) увеличения суммы остатка основного счета;

2) учета сумм, которые уменьшают остаток основного счета, который стоит в активе баланса;

3) учета сумм, которые уменьшают остаток основного счета, который стоит в пассиве баланса;

4) учета ценностей, которые не принадлежат предприятию, но временно находятся в его пользовании, распоряжении или на хранении;

19. К операционным относится счет:

1) «Арендованные необоротные активы»;

2) «Нераспределенная прибыль»;

3) «Расходы будущих периодов»;

4) «Производственные запасы».

20. Отечественный План счетов состоит из:

1) 7 классов;

2) 8 классов;

3) 9 классов;

4) 10 классов.

21.Тест. На забалансовых счетах отражают:

1) денежные средства предприятия;

2) текущие и долгосрочные обязательства предприятия;

3) расходы деятельности предприятия;

4) ценности, которые не принадлежат предприятию, но временно находятся в его пользовании, распоряжении или на хранении.

22. В основе построения классов счетов лежит:

1) классификация по экономическому содержанию;

2) классификация по назначению и структуре;

3) зависимость от того, дебетовое или кредитовое сальдо имеет счет;

4) зависимость от того, сколько счет имеет субсчетов.

23. На счетах класса «Средства, расчеты и другие активы» ведется учет:

1) задолженности, которая не подлежит погашению в течение операционного цикла;

2) всех видов собственного капитала;

3) наличия и движения денежных средств, денежных документов, дебиторской задолженности;

4) долгосрочных капитальных и финансовых инвестиций.

24. Сколько синтетических счетов имеет класс «Расходы по элементам»?

1) 8;

2) 5;

3) 7;

4) 6.

25. Сколько синтетических счетов может иметь каждый класс?

1) не более 10;

2) не более 5;

3) не более 12;

4) не более 15.

26. Для составления Отчета о финансовых результатах используются счета:

1) 1, 2 и 3 классов;

2) только 1 класса;

3) 7, 8 и 9 классов;

4) только 7 класса.

27. Счет «Нераспределенная прибыль» является:

1) операционно-результативным;

2) финансово-результативным;

3) забалансовым;

4) калькуляционным.

28. Тест. Для отражения и сравнения доходов и расходов предприятия используются счета:

1) калькуляционные;

2) результативные;

3) распределительные;

4) забалансовые.

29. Для составления пассива баланса используется счета:

1) 1, 2, 3 классов;

2) 0 класса;

3) 7, 6, 9 классов;

4) 4, 5, 6 классов.

30. Тест. В активе баланса учитывается класс:

1) «Запасы»;

2) «Долгосрочные обязательства»;

3) «Расходы по элементам»;

4) «Доходы м результаты деятельности».

test-otvet.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *